Programy edukacyjne realizowane w roku szkolnym 2013/2014

Nasze przedszkole bierze udział w różnych projektach, programach, akcjach społecznych organizowanych przez różne instytucje.

Odporność wzmacniamy, bo o zdrowe żywienie i higienę dbamy

Odporność wzmacniamy, bo o zdrowe żywienie i higienę dbamy

Rozpoczęła się już 9 edycja niezwykle popularnej wśród przedszkoli AKADEMII ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA. Tym razem pod hasłem: „ODPORNOŚĆ WZMACNIAMY, BO O ZDROWE ŻYWIENIE I HIGIENĘ DBAMY”. 

Dzieci bawiąc się – poznają definicję i znaczenie pojęć tj. ZDROWIE i CHOROBA, BAKTERIA i WIRUS, ODPORNOŚĆ i HIGIENA. Dowiedzą się jak można się zarazić chorobą, jak wzmacniać odporność. Będą wiedziały, że nie trzeba się bać lekarza i że należy przyjmować przepisane przez niego lekarstwa.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: http://zdrowyprzedszkolak.pl

Rajd edukacyjny

Rajd edukacyjny

W roku szkolnym 2013/2014 dołączyliśmy do programu Rajd edukacyjny. Jest to 8-etapowy program zwracający uwagę na bezpieczne zachowania uczestników ruchu drogowego.

 

Więcej inforamcji na temat akcji znajdą Państwo na stronie: www.rajdedukacyjny.pl

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

PROGRAM  „CAŁA  POLSKA  CZYTA  DZIECIOM”  

W rozwoju i wychowaniu dziecka przypisujemy ważną rolę kontaktom z książką już od najmłodszych lat.Trudno bez systematycznego kontaktu z literaturą o mądrego, wykształconego człowieka, ciekawego świata. Nasze przedszkole należy do klubu czytających przedszkoli i realizuje program „Cała Polska czyta dzieciom”. Pogram powstał w ramach realizacji zadań społecznej kampanii, jest realizowany we wszystkich grupach wiekowych.

Głównymi celami programu jest: kształtowanie u dzieci zainteresowań czytelniczych, propagowanie literatury dziecięcej polskich i zagranicznych autorów, rozwijanie aktywności twórczej dziecka we wszystkich sferach, a w szczególności w sferze rozwoju słownictwa, wyobraźni. 

Zapraszamy Rodziców do czynnego i aktywnego udziału w naszej akcji.

"WSZYSCY CHCEMY, ABY NASZE DZIECI WYROSŁY NA MĄDRYCH, DOBRYCH I SZCZĘŚLIWYCH LUDZI. JEST NA TO SPOSÓB- CZYTAJMY DZIECIOM!"

(cytat pochodzi z kampanii- Cała Polska Czyta Dzieciom)

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

Program ,,Czyste powietrze wokół nas"

 W roku szkolnym 2013/2014 rozpoczęliśmy realizację Programu Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”. Wzrost świadomości ludzi na temat szkodliwego działania dymu tytoniowego oraz restrykcyjne ograniczenia wprowadzone na drodze ustawodawczej spowodowały zmniejszenie stopnia społecznej akceptacji dla palenia tytoniu w miejscu pracy i miejscach publicznych. Zmiana w postrzeganiu palenia w obecności innych osób nie jest jednak tak widoczna w środowisku domowym, gdzie największa ekspozycja na dym tytoniowy ma miejsce w przypadku dzieci. Aby zminimalizować szkody zdrowotne i społeczne wynikające z biernego palenia dzieci Państwowa Inspekcja Sanitarna realizuje program  skierowany do dzieci uczęszczających do przedszkoli  oraz ich rodziców.

Celem podejmowanych działań jest zwiększenie poziomu wiedzy nt. szkodliwości aktywnego i biernego palenia, wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy, zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

ZBIERAMY BATERIE

ZUŻYTE BATERIE ZBIERAMY– ZIEMIĘ OCZYSZCZAMY I NAGRODY ZA TO MAMY !

Nasze przedszkole już kolejny raz dołączyło do ogólnopolskiego systemu zbiórki zużytych baterii organizowaną przez REBA Organizację Odzysku S.A., spółkę wyspecjalizowaną w tworzeniu systemu zbiórki i odzysku baterii. W  holu znajduje się specjalny pojemnik, który po napełnieniu zużytymi bateriami przekazujemy Organizacji Odzysku S.A. REBA.
W zamian za to nasze przedszkole otrzyma nagrody.
Zeszłym roku otrzymaliśmy grę planszową.
 Mamy nadzieję, że w dalszym ciągu zechcą Państwo nie tylko chronić środowisko, ale czynnie uczestniczyć w zdobywaniu jeszcze innych nagród dla dzieci z naszego przedszkola. 
DZIĘKUJEMY I ZACHĘCAMY DO ZBIERANIA ZUŻYTYCH BATERII.  
Przypominamy, iż zużyte baterie wyrzucane w sposób niekontrolowany stanowią wielkie zagrożenie dla środowiska. Substancje w nich zawarte mogą zanieczyszczać glebę i wodę oraz pośrednio szkodzić zdrowiu człowieka.

PAMIĘTAJ!
Po zużyciu każdej baterii lub akumulatora wyrzuć je do specjalnego pojemnika oznaczonego napisem „Zużyte baterie”, stojącego w holu naszego przedszkola.

                 bat

Akademia Aquafresh

Akademia Aquafresh- III edycja

II Edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej dla Przedszkolaków „Akademia Aquafresh” koncentruje się na profilaktyce stomatologicznej dzieci w wieku przedszkolnym. Program realizowany jest we wszystkich grupach wiekowych w przedszkolach w całej Polsce w roku szkolnym 2013/2014.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: http://akademia-aquafresh.pl

Akcja charytatywna

DRODZY RODZICE

Nasze Przedszkole zaangażowało się w akcję NAKRĘTECZKI DLA NATALECZKI,
polegającą na zbiórce nakrętek plastikowych od napojów, kosmetyków oraz
środków czystości.
W ten prosty sposób możemy pomóc w dalszym leczeniu i rehabilitacji dziewczynki.

Nakrętki prosimy zostawiać w oznakowanym pojemniku w szatni przedszk
ola.

Szczegółowe informacje o akcji i Natalce znajdą Panstwo na stronie:

www.ekb.pl/natalkaPiramida Żywienia Przedszkolaka

Piramida Żywienia Przedszkolaka

 "Piramida Żywienia Przedszkolaka- zboża zjadamy, energię z nich mamy" to jesienny moduł akcji "Akademia Zdrowego Przedszkolaka" propagujący zdrowe odżywianie wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców.

W czasie tych warsztatów zajmiemy się 2 piętrami Piramidy:  tym najważniejszym, które jest postawą żywienia czyli ZBOŻAMI, KASZAMI, RYŻEM, MAKARONEM oraz piętrem, które stanowi uzupełnienie tych produktów oraz wzbogaca ich wartości odżywcze, a zawiera - NASIONA STRĄCZKOWE, ORZECHY I TŁUSZCZE.

zboza

W celu uzyskania większej ilości informacji prosimy o odwiedzenie strony:

http://zdrowyprzedszkolak.pl/