ZDROWO JEMY, ZDROWO ROŚNIEMY

Program, w którym uczestniczymy prowadzony jest przy współpracy Fundacji NUTRICIA z partnerami:

Dzięki rejestracji w programie zyskaliśmy BEZPŁATNĄ pomoc w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych dzieci.

Dietetycy dokonali oceny jadłospisów dekadowych oraz przygotowali indywidualne wskazówki i propozycje ułatwiające dostosowanie się do zaleceń żywieniowych dla najmłodszych.

Oprócz tego możemy korzystać z materiałów edukacyjnych, przydatnych informacji nt. żywienia dzieci oraz ciekawych działań skierowanych do przedszkoli.

Jesteśmy także objęci specjalnym cyklem biuletynów żywieniowych, które co miesiąc promują jedną z zasad prawidłowego żywienia oraz ofertą warsztatów żywieniowych dla personelu.

Zaangażowane placówki obejmujemy pakietem szkoleń, mających na celu wspieranie w zakresie najnowszych doniesień z dziedziny żywienia dzieci.

 

Więcej informacji na http://www.zdrowojemy.info/ 

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

W roku szkolnym 2016/2017 realizujemy kolejną edycję programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas” 

 

Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych i jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców i opiekunów.
Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.


http://www.wsse.rzeszow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=226

NAKRĘTKI DLA MILENKI

MILENKA CHORUJE NA MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE.

JEJ CHOROBA WYMAGA CIĄGŁEJ I INTENSYWNEJ REHABILITACJI.

ZBIERAMY NAKRĘTKI Z PRZEZNACZENIEM NA TURNUSY REHABILITACYJNE.

AKADEMIA AQUAFRESH

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ DLA PRZEDSZKOLAKÓW!

Akademia Aquafresh to największy w Polsce program profilaktyki higieny jamy ustnej. 
Dla dzieci z naszego przedszkola realizowane będą zajęcia edukacyjne, w czasie których najmłodsi dowiedzą się, jak dbać o ząbki i nie dopuścić do spotkania z Robaczkiem Próchniaczkiem.

Celem akcji jest wykształcenie u dzieci nawyku dbania o higienę jamy ustnej, aby w konsekwencji zmiejszyć poważny problem, jakim jest próchnica.

http://www.akademia-aquafresh.pl/

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

PROGRAM  „CAŁA  POLSKA  CZYTA  DZIECIOM”  

W rozwoju i wychowaniu dziecka przypisujemy ważną rolę kontaktom z książką już od najmłodszych lat.Trudno bez systematycznego kontaktu z literaturą o mądrego, wykształconego człowieka, ciekawego świata. Nasze przedszkole należy do klubu czytających przedszkoli i realizuje program „Cała Polska czyta dzieciom”. Pogram powstał w ramach realizacji zadań społecznej kampanii, jest realizowany we wszystkich grupach wiekowych.

Głównymi celami programu jest: kształtowanie u dzieci zainteresowań czytelniczych, propagowanie literatury dziecięcej polskich i zagranicznych autorów, rozwijanie aktywności twórczej dziecka we wszystkich sferach, a w szczególności w sferze rozwoju słownictwa, wyobraźni. 

Zapraszamy Rodziców do czynnego i aktywnego udziału w naszej akcji.

"WSZYSCY CHCEMY, ABY NASZE DZIECI WYROSŁY NA MĄDRYCH, DOBRYCH I SZCZĘŚLIWYCH LUDZI. JEST NA TO SPOSÓB- CZYTAJMY DZIECIOM!"

(cytat pochodzi z kampanii- Cała Polska Czyta Dzieciom)

http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/

ZBIERAMY BATERIE

ZUŻYTE BATERIE ZBIERAMY– ZIEMIĘ OCZYSZCZAMY I NAGRODY ZA TO MAMY !

Nasze przedszkole już kolejny raz dołączyło do ogólnopolskiego systemu zbiórki zużytych baterii organizowaną przez REBA Organizację Odzysku S.A., spółkę wyspecjalizowaną w tworzeniu systemu zbiórki i odzysku baterii. W  holu znajduje się specjalny pojemnik, który po napełnieniu zużytymi bateriami przekazujemy
Organizacji Odzysku S.A. REBA
.

W zamian za to nasze przedszkole otrzyma nagrody.
Zeszłym roku otrzymaliśmy grę planszową.
 Mamy nadzieję, że w dalszym ciągu zechcą Państwo nie tylko chronić środowisko, ale czynnie uczestniczyć w zdobywaniu jeszcze innych nagród dla dzieci z naszego przedszkola.

DZIĘKUJEMY I ZACHĘCAMY DO ZBIERANIA ZUŻYTYCH BATERII.

  

Przypominamy, iż zużyte baterie wyrzucane w sposób niekontrolowany stanowią wielkie zagrożenie dla środowiska. Substancje w nich zawarte mogą zanieczyszczać glebę i wodę oraz pośrednio szkodzić zdrowiu człowieka.

PAMIĘTAJ!

Po zużyciu każdej baterii lub akumulatora wyrzuć je do specjalnego pojemnika oznaczonego napisem „Zużyte baterie”, stojącego w holu naszego przedszkola.

                 bat

http://www.reba.com.pl/index-n-0.html

Kubusiowi Przyjaciele Natury

Kubusiowi Przyjaciele Natury

Program "Kubusiowi Przyjaciele Natury" ma na celu edukowanie naszych przedszkolaków w zakresie przyrody i ekologii.

 

plakat

Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia strony:

http://przyjacielenatury.kubus.pl/przyjaciel.html