DZIECIŃSTWO BEZ PRÓCHNICY

DZIECIŃSTWO BEZ PRÓCHNICY - PROGRAM WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ I MINISTERSTWO ZDROWIA.

Cel projektu:

Celem głównym Projektu jest obniżenie częstotliwości  występowania  próchnicy zębów u dzieci w wieku 0-5 lat.

  Cele bezpośrednie projektu to:
1. Poprawa zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku 3-5 lat.

2. Wzrost świadomości i utrwalenie prawidłowych nawyków w zakresie higieny jamy ustnej w grupach docelowych.

 

"AKADEMIA GDAŃSKICH LWIĄTEK"

Projekt edukacyjno-kulturalny "Akademia Gdańskich Lwiątek" - organizowany przez Wspólnotę Gdańska.

Cel projektu Akademia Gdańskich Lwiątek:

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

W roku szkolnym 2015/2016 realizujemy kolejną edycję programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas” 

 

Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych i jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców i opiekunów.
Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.

MAMO, TATO WOLĘ WODĘ!

Program edukacyjny „Mamo, tato, wolę wodę!” został zainicjowany przez Żywiec Zdrój S.A. w 2009 roku, w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych. Jest to jeden z największych programów edukacyjnych skierowanych do przedszkoli w Polsce. Jego celem jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci.

AUTOCHODZIK

Głównym celem programu AUTOCHODZIK jest przygotowanie dzieci do samodzielnego i bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym, a także:

Zapoznanie dzieci z różnymi środkami komunikacji i transportu oraz wyjaśnienie ich znaczenia dla życia i bezpieczeństwa ludzi.
Tworzenie sytuacji sprzyjających poznawaniu i postrzeganiu zasad ruchu drogowego w celu bezpieczeństwa własnego i innych.
Budowanie i stosowanie właściwych nawyków podwyższających poziom bezpieczeństwa małych uczestników ruchu drogowego.

 

AKADEMIA ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA

Akademia Zdrowego Przedszkolaka to ogólnopolski projekt społeczno-edukacyjny, którego nadrzędnym celem jest propagowanie zdrowego trybu odżywiania i stylu życia.

Edukacja dziecka poprzez przedszkole to jednak tylko połowa sukcesu, równie istotna jest tutaj rola Rodziców, którzy powinni kontynuować w domu działania rozpoczęte w placówce przedszkolnej. Zdrowe nawyki żywieniowe nie mogą bowiem kończyć się po przekroczeniu progu przedszkola, ale muszą być kontynuowane również przy rodzinnych stołach. To właśnie z myślą o Rodzicach stworzono serwis www.zdrowyprzedszkolak.pl. Ta strona to przede wszystkim źródło inspiracji kulinarnych oraz baza wiedzy na temat właściwego żywienia, a także szeroko pojmowanego zdrowego stylu życia.


NAKRĘTKI DLA MILENKI

MILENKA CHORUJE NA MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE.

JEJ CHOROBA WYMAGA CIĄGŁEJ I INTENSYWNEJ REHABILITACJI.

ZBIERAMY NAKRĘTKI Z PRZEZNACZENIEM NA TURNUSY REHABILITACYJNE.

AKADEMIA AQUAFRESH

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ DLA PRZEDSZKOLAKÓW!

Akademia Aquafresh to największy w Polsce program profilaktyki higieny jamy ustnej. 
Dla dzieci z naszego przedszkola realizowane będą zajęcia edukacyjne, w czasie których najmłodsi dowiedzą się, jak dbać o ząbki i nie dopuścić do spotkania z Robaczkiem Próchniaczkiem.

Celem akcji jest wykształcenie u dzieci nawyku dbania o higienę jamy ustnej, aby w konsekwencji zmiejszyć poważny problem, jakim jest próchnica.

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

PROGRAM  „CAŁA  POLSKA  CZYTA  DZIECIOM”  

W rozwoju i wychowaniu dziecka przypisujemy ważną rolę kontaktom z książką już od najmłodszych lat.Trudno bez systematycznego kontaktu z literaturą o mądrego, wykształconego człowieka, ciekawego świata. Nasze przedszkole należy do klubu czytających przedszkoli i realizuje program „Cała Polska czyta dzieciom”. Pogram powstał w ramach realizacji zadań społecznej kampanii, jest realizowany we wszystkich grupach wiekowych.

Głównymi celami programu jest: kształtowanie u dzieci zainteresowań czytelniczych, propagowanie literatury dziecięcej polskich i zagranicznych autorów, rozwijanie aktywności twórczej dziecka we wszystkich sferach, a w szczególności w sferze rozwoju słownictwa, wyobraźni. 

Zapraszamy Rodziców do czynnego i aktywnego udziału w naszej akcji.

"WSZYSCY CHCEMY, ABY NASZE DZIECI WYROSŁY NA MĄDRYCH, DOBRYCH I SZCZĘŚLIWYCH LUDZI. JEST NA TO SPOSÓB- CZYTAJMY DZIECIOM!"

(cytat pochodzi z kampanii- Cała Polska Czyta Dzieciom)

ZBIERAMY BATERIE

ZUŻYTE BATERIE ZBIERAMY– ZIEMIĘ OCZYSZCZAMY I NAGRODY ZA TO MAMY !

Nasze przedszkole już kolejny raz dołączyło do ogólnopolskiego systemu zbiórki zużytych baterii organizowaną przez REBA Organizację Odzysku S.A., spółkę wyspecjalizowaną w tworzeniu systemu zbiórki i odzysku baterii. W  holu znajduje się specjalny pojemnik, który po napełnieniu zużytymi bateriami przekazujemy Organizacji Odzysku S.A. REBA.
W zamian za to nasze przedszkole otrzyma nagrody.
Zeszłym roku otrzymaliśmy grę planszową.
 Mamy nadzieję, że w dalszym ciągu zechcą Państwo nie tylko chronić środowisko, ale czynnie uczestniczyć w zdobywaniu jeszcze innych nagród dla dzieci z naszego przedszkola. 
DZIĘKUJEMY I ZACHĘCAMY DO ZBIERANIA ZUŻYTYCH BATERII.  
Przypominamy, iż zużyte baterie wyrzucane w sposób niekontrolowany stanowią wielkie zagrożenie dla środowiska. Substancje w nich zawarte mogą zanieczyszczać glebę i wodę oraz pośrednio szkodzić zdrowiu człowieka.

PAMIĘTAJ!
Po zużyciu każdej baterii lub akumulatora wyrzuć je do specjalnego pojemnika oznaczonego napisem „Zużyte baterie”, stojącego w holu naszego przedszkola.

                 bat