O nas

Nasze przedszkole nosi imię Marii Konopnickiej, autorki pięknych wierszy i bajek dla dzieci.

Ulubionymi i najbardziej znanymi przez dzieci w wieku przedszkolnym utworami M. Konopnickiej są:                  „O krasnoludkach i o sierotce Marysi” oraz „Na jagody”, dlatego też uznaliśmy, że sceny z tych utworów będą ozdabiać elewacje budynku, natomiast krasnal będzie logo naszego przedszkola.

Dzięki pomocy studentek na ścianach budynku przedszkolnego pojawiły się fragmenty bajek. Pobudzają one wyobraźnię dzieci, wzbudzają wielkie zainteresowanie wśród okolicznych mieszkańców, nadając całemu budynkowi bajkowy charakter.

Przedszkole nasze mieści się w przestronnym budynku przy ulicy Jagiellońskiej 12 w Gdańsku – Przymorze. Jest usytuowane z dala od zakładów pracy i ruchliwych ulic, blisko morza, lasu i rekreacyjnego pasa nadmorskiego. Budynek otacza duży, pięknie zagospodarowany ogród. Pośród zieleni znajduje się oznakowana trasa rowerowa, wiele urządzeń rekreacyjno – sportowych oraz piaskownice otoczone trawnikiem.

Przedszkole posiada cztery duże i kolorowe sale, bogato wyposażone w zabawki oraz pomoce dydaktyczne. Dysponujemy również gabinetem terapii, biblioteką i dużą salą gimnastyczną, w której odbywają się zajęcia i zabawy ruchowe, przedstawienia, koncerty, imprezy oraz uroczystości.

Dzieci uczęszczające do przedszkola podzielone są na cztery grupy wiekowe, gdzie pracują dwie nauczycielki, zachowujące ciągłość pracy z dziećmi przez wszystkie lata ich pobytu w przedszkolu:

    „Krasnoludki”   - dzieci 3-letnie;
    „Zajączki”         - dzieci 3 i 4-letnie;
    „Jagódki”         - dzieci 4 i 5-letnie;
    „Słoneczka”      - dzieci 5 i 6-letnie.

Większość dzieci uczęszcza do naszej placówki od 3-go do 6-go roku życia.

Przedszkole nasze cieszy się dobrą opinią wśród społeczności lokalnej. Największym atutem są ludzie tu pracujący. Zatrudniona kadra jest wykwalifikowana, sumienna, odpowiedzialna, a dziecko jest dla nas najważniejszą wartością.

Realizując różne zadania edukacyjne nasze przedszkole aktywnie współdziała ze środowiskiem lokalnym, to jest:

Współpraca ta polega m.in. na organizowaniu różnego rodzaju festynów, wystaw, kiermaszy, otwartych imprez okolicznościowych, akcji charytatywnych, praktyk studenckich oraz udziale w konkursach plastycznych i recytatorskich. Nasze działania i osiągnięcia potwierdzone zostały dyplomami, nagrodami, wyróżnieniami, podziękowaniami oraz fotografiami zamieszczonymi  w kronice i prasie lokalnej.

Dewizą naszej placówki są dobre stosunki z rodzicami dzieci, troska o otwartość porozumienia w sprawach wychowawczych oraz ciepła i rodzinna atmosfera w codziennych kontaktach. Realizujemy ideę przedszkola otwartego na potrzeby dziecka i jego rodziny.

„Bez pogodnego, szczęśliwego dzieciństwa całe życie jest ubogie” – o tych słowach pamiętamy w naszej codziennej pracy.